fbpx

Handelsbetingelser

 

1.   Generelle oplysninger

Produkter og tjenester udbydes af:

C. Boserup ApS
CVR-nr. 38948938
Rosenparken 23
6740 Bramming

Du kan kontakte os på:
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 26 60 46 60

Enhver ydelse fra C. Boserup ApS leveres i henhold til disse handelsbetingelser, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale. C. Boserup ApS forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse handelsbetingelser. Ved væsentlige ændringer vil C. Boserup ApS bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden de nye vilkår træder i kraft.

 

2.   Anvendelsesområde

C. Boserup ApS sælger online kurser (herefter ”Online Kurser”) og coaching forløb (herefter ”Forløb”) på www.catherinaboserup.com samt på andre hjemmesider og platforme eller efter individuel aftale (herefter samlet betegnet som ”Produkterne”).

Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved køb af enhver ydelse, som bliver solgt af C. Boserup ApS til kunden (herefter ”du” eller ”kunden”) via www.catherinaboserup.com og andre hjemmesider/platforme drevet af C. Boserup ApS (herefter ”Hjemmesiderne”) eller efter personlig aftale.

 

3.   Betaling

Alle priser oplyst af C. Boserup ApS, herunder på Hjemmesiderne, er i danske kroner (DKK) og inkl. moms.

Betaling for Produkterne skal ske straks, medmindre andet er aftalt ved skriftlig aftale mellem C. Boserup ApS og kunden. Der kan betales med Mastercard, Dankort, Visakort og MobilePay formidlet af EasyMe ApS (CVR: 28712618). Der kan desuden indgås aftale om bankoverførsel til C. Boserup ApS’ konto i Sparekassen Kronjylland REG: 6684 KONTO: 0016960292

Ved betaling af Forløb er det muligt at dele betalingen op i rater, hvor første rate forfalder ved købet af Forløbet, og hvor de resterende rater forfalder hver den 1. i månederne efter købet af Forløbet og indtil fuld betaling er sket. En kvittering vil blive sendt til kunden pr. e-mail for hver rate, der bliver trukket. Det bemærkes, at der ved ratebetaling pålægges et yderligere gebyr på DKK 1.500.

I tilfælde af ratebetaling gemmer vi kundens kortdata for at kunne benytte disse til betaling af raterne.

 

4.   Levering

Når du har gennemført betalingen for Produkterne på Hjemmesiderne, eller gennemført første ratebetaling for et Forløb, får du tilsendt en e-mail med personlige loginoplysninger til C. Boserup ApS’ platforme. Hvis du ikke modtager en e-mail med loginoplysninger efter betalingen er gennemført, opfordres du til at undersøge mappen ”uønsket mail”. Hvis du ikke har modtaget e-mailen, bedes du kontakte C. Boserup ApS.

Du vil som udgangspunkt have adgang til C. Boserup ApS’ digitale platforme på ubestemt tid. Produkterne og andet materiale fra C. Boserup ApS’ digitale platforme kan downloades og benyttes til personlig brug. C. Boserup ApS forbeholder sig imidlertid retten til løbende at ændre indholdet på platformene. Desuden kan C. Boserup ApS lukke adgangen til de digitale platforme med 14 dages varsel. Kunden vil modtage et sådant varsel på den e-mailadresse, som kunden oprindeligt har registreret sig med. Det er kundens ansvar at holde C. Boserup ApS orienteret om kundens aktuelle e-mailadresse. Såfremt adgangen til en digital platform lukkes, vil du have mulighed for at downloade materialet. Alternativt vil indholdet blive flyttet til en anden af C. Boserups ApS’ andre platforme, som du vil få adgang til.

 

5.   Rettigheder og forpligtelser

C. Boserup ApS ejer og bevarer alle ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder til Produkterne og andet materiale tilgængeliggjort på C. Boserup ApS’ digitale platforme. Intet i forbindelse med køb af Produkterne skal anses som en overdragelse af C. Boserup ApS’ ophavsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ved køb af Produkterne accepterer du således automatisk, at du ikke må videresende eller på anden måde dele materialer, dokumenter, pdf’er, videoer, modeller eller lignende, som du er kommet i besiddelse af i forbindelse med køb og brug af Produkterne. Produkterne og andet materiale, som du har fået adgang til ved køb af Produkterne, er udelukkende til personlig brug. Adgang/login til C. Boserup ApS’ digitale platforme er personlig, og må ikke deles med andre.

Ved en erhvervskundes køb af Produkterne, er det alene den registrerede kontaktperson for virksomheden, der får personlig adgang til Produkterne og andet materiale på C. Boserup ApS’ digitale platforme. Produkterne og andet materiale må således ikke deles internt i virksomheden uden C. Boserup ApS’ forudgående samtykke.

Produkterne som C. Boserup ApS udbyder omhandler selvudvikling, hvilket stiller krav til dig som kunde. Resultaterne af Produkterne, og andet materiale udleveret af C. Boserup ApS, afhænger derfor i høj grad af din egen indsats under og efter deltagelse i Online Kurser og Forløb. Da selvudvikling kræver en betydelig egen indsats, garanterer C. Boserup ApS derfor ikke, at Produkterne vil resultere i positive resultater inden for et bestemt tidsrum eller i det hele taget, ligesom C. Boserup ApS heller ikke garanterer, at Produkterne resulterer i økonomisk succes eller forbedrer kundens egne aktiviteter. Hvis du benytter Produkterne til et kommercielt eller forretningsmæssigt formål, har C. Boserup ApS intet ansvar over for dig for indirekte tab eller følgeskader, tab af fortjeneste, tab af forretning, tab af forventede besparelser, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmuligheder.

C. Boserup ApS er ikke ansvarlig for handlinger og andre aktiviteter, som du måtte udføre ud fra anvisninger i Produkterne eller andet materiale. Det er til enhver tid kundens eget ansvar at være opdateret på gældende lovgivning og sikre, at aktiviteter er i overensstemmelse hermed. C. Boserup ApS opfordrer således til, at du sikrer dig, at aktiviteter, som du udfører ud fra anvisninger i Produkterne eller andet materiale, er i overensstemmelse med den gældende markedsføringslov samt den speciallovgivning, som måtte gælde inden for din branche.

 

6.   Fortrydelses- og reklamationsret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret på køb af Produkterne. Fortrydelsesretten regnes fra den dag, hvor du har fået adgang til C. Boserup ApS’ digitale platforme. Dette gælder selvom, du har downloadet materiale fra C. Boserup ApS’ digitale platforme. Som forbruger har du reklamationsret ved køb af Produkterne. Dette betyder, at du har reklamationsret i 2 måneder efter udløbet af leveringsperioden for Online Kurser og Forløb. Du vil dog altid som minimum have 24 måneders reklamationsret efter leveringstidspunktet for Online Kurser og Forløb.

Som erhvervskunde har du som udgangspunkt ikke fortrydelsesret. C. Boserup ApS giver dog erhvervskunder mulighed for at fortryde køb af Produkterne inden for 7 dage. Fortrydelsesretten regnes fra den dag, erhvervskunden har fået adgang til C. Boserup ApS’ digitale platforme.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du skrive en e-mail til C. Boserup ApS via [email protected], hvor du meddeler, at du ønsker at fortryde dit køb. Hvis du vælger at gøre brug af fortrydelsesretten, refunderer C. Boserup ApS betalingen senest 5 dage fra den dag, hvor C. Boserup ApS har modtaget meddelelsen om, at du ønsker at fortryde købet. Pengene vil blive tilbageført til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet.

 

7.   Cookie- og persondatapolitik

C. Boserup ApS’ cookie- og privatlivspolitik kan findes på Hjemmesiderne eller ved at klikke her.

 

8.   Feedback og klageadgang

Hvis du har feedback eller kommentarer i forbindelse med køb af Produkterne, eller hvis du gerne vil klage over dit køb på Hjemmesiderne, er du altid velkommen til at kontakte Catherina Boserup på [email protected]. Er du forbruger, kan du klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Har du som forbruger bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du ligeledes sende din klage til EU-Kommissionens onlinetvistbilæggelse klageportal via www.ec.europa.eu/odr

 

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 05-01-2023.