fbpx

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Platformen og Produkterne udbydes af:

C. Boserup ApS

CVR-nr. 38948938

Rosenparken 23

6740 Bramming

Du kan kontakte os på:

E-mail: mail@catherinaboserup.com

Tlf.: +45 26 60 46 60

Udøvelse af Licensen, udbudt af os, og køb af Produkterne sker i henhold til disse handelsbetingelser, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale. Vi forbeholder os retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse handelsbetingelser. Ved væsentlige ændringer vil vi bestræbe os på at give mindst 15 dages varsel, inden de nye handelsbetingelser træder i kraft.

Anvendelsesområde

Vi udbyder ikke-eksklusive licenser til anvendelse af Money Maker Studio (herefter ’Platformen’) til vores erhvervskunder (herefter ’Kunder’), som ønsker adgang til Platformen med henblik på at udbyde salg af egne kurser og lignende forløb til forbrugere (herefter ’Licens’). Platformen udbydes ikke til forbrugere.

Vi udbyder også online kurser (herefter ’Online Kurser’) og coaching forløb (herefter ’Forløb’) på www.catherinaboserup.com samt på andre hjemmesider og platforme eller efter individuel aftale (herefter samlet betegnet som ’Produkterne’). Produkterne udbydes ikke til forbrugere.

Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved Kundens køb af Licensen til Platformen på moneymakerstudio.dk, og så længe Kunden har en Licens, og ved Kundens køb og anvendelse af Produkterne. Såfremt forbrugere alligevel måtte købe Licensen eller Produkterne, finder de relevante forbrugerpræceptive regler anvendelse.

Betaling

Alle priser oplyst af os, herunder på Platformen, er i danske kroner (DKK) og ekskl. moms.

Betaling for Licensen kan ske forud pr. måned eller forud pr. år. Ved månedlig betaling skal betaling ske til den sidste hverdag i hver måned, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem C. Boserup ApS og Kunden. Der kan betales med Mastercard, Dankort, Visakort og MobilePay, Stripe og PayPal. Der kan desuden indgås aftale om bankoverførsel til C. Boserup ApS’ konto i Sparekassen Kronjylland REG: 6684 KONTONR: 0016960292

Betaling for Produkterne skal ske straks, medmindre andet er aftalt ved skriftlig aftale mellem C. Boserup ApS og Kunden. Der kan betales med Mastercard, Dankort, Visakort, MobilePay, Stripe og PayPal formidlet af EasyMe ApS (CVR: 28712618). Der kan desuden indgås aftale om bankoverførsel til C. Boserup ApS’ konto i Sparekassen Kronjylland REG: 6684 KONTONR: 0016960292

Fra senest den 1. januar 2024 formidles betalinger for Produkterne og Licensen af Stripe Connect.

Ved betaling af Forløb er det muligt at dele betalingen op i rater, hvor første rate forfalder ved købet af Forløbet, og hvor de resterende rater forfalder hver den 1. i månederne efter købet af Forløbet, og indtil fuld betaling er sket. En kvittering vil blive sendt til kunden pr. e-mail for hver rate, der bliver trukket. Det bemærkes, at der ved ratebetaling pålægges et yderligere gebyr på DKK 1.500.   

Ved forsinket betaling er vi berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser.  Vi er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

Vi er er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedrørende Kundens aftaler om andre teletjenester, der udbydes af os.

Levering

  • Levering af Licensen

Når Kunden har gennemført betalingen for Licensen, får Kunden tilsendt en e-mail med personlige loginoplysninger til Platformen. Hvis Kunden ikke modtager en e-mail med loginoplysninger efter betalingen er gennemført, opfordres Kunden til at undersøge mappen ’Spam’ eller ’Uønsket mail’. Hvis Kunden ikke har modtaget e-mailen, opfordres Kunden til at kontakte os.

Kunden køber som udgangspunkt en Licens, som er gældende i én måned eller ét år ad gangen, medmindre andet er aftalt skriftligt med os. Licensen kan løbende forlænges med et år ad gangen med en måneds varsel.

  • Levering af Produkterne

Når du har gennemført betalingen for Produkterne på Hjemmesiderne eller gennemført første ratebetaling for et Forløb, får du tilsendt en e-mail med personlige loginoplysninger til C. Boserup ApS’ platforme. Hvis du ikke modtager en e-mail med loginoplysninger, efter betalingen er gennemført, opfordres du til at undersøge mappen ’uønsket mail’. Hvis du ikke har modtaget e-mailen, bedes du kontakte C. Boserup ApS.

Du vil som udgangspunkt have adgang til C. Boserup ApS’ digitale platforme på ubestemt tid. Produkterne og andet materiale fra C. Boserup ApS’ digitale platforme kan downloades og benyttes til personlig brug. C. Boserup ApS forbeholder sig imidlertid retten til løbende at ændre indholdet på platformene. Desuden kan C. Boserup ApS lukke adgangen til de digitale platforme med 14 dages varsel. Kunden vil modtage et sådant varsel på den e-mailadresse, som kunden oprindeligt har registreret sig med. Det er kundens ansvar at holde C. Boserup ApS orienteret om kundens aktuelle e-mailadresse. Såfremt adgangen til en digital platform lukkes, vil du have mulighed for at downloade materialet. Alternativt vil indholdet blive flyttet til en anden af C. Boserups ApS’ andre platforme, som du vil få adgang til.

Rettigheder og forpligtelser

Vi og/eller vores samarbejdspartnere ejer og bevarer alle ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder til Platformen og Produkterne. Intet i forbindelse med Licensen skal anses som en overdragelse af vores ophavsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder til Kunden.

Licensen, herunder adgang/login til Platformen, må ikke deles med andre. Kunden har ikke adgang til at viderelicensere Licensen til tredjeparter.   

Ved køb af Produkterne accepterer du automatisk, at du ikke må videresende eller på anden måde dele materialer, dokumenter, pdf’er, videoer, modeller eller lignende, som du er kommet i besiddelse af i forbindelse med køb og brug af Produkterne. Produkterne og andet materiale, som du har fået adgang til ved køb af Produkterne, er udelukkende til personligt brug. Adgang/login til C. Boserup ApS’ digitale platforme er personlig og må ikke deles med andre.

Ved Kundens køb af Produkterne er det alene den registrerede kontaktperson for virksomheden, der får personlig adgang til Produkterne og andet materiale på C. Boserup ApS’ digitale platforme. Produkterne og andet materiale må således ikke deles internt i virksomheden uden C. Boserup ApS’ forudgående, skriftlige samtykke.

Licensen og aktiviteter, som udføres i henhold til anvisninger i Produkterne, må kun udøves til lovlige formål og i overensstemmelse med disse handelsbetingelser. Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at være opdateret på gældende lovgivning og sikre, at Licensen udøves og Produkterne anvendes i overensstemmelse hermed. Kunden er fuldt ansvarlig for Kundens anvendelse af Platformen og Kundens indhold på Platformen, og vi har intet ansvar over for Kundens anvendelse af Platformen og Kundens indhold på Platformen. C. Boserup ApS opfordrer således til, at du sikrer dig, at aktiviteter, som du udfører ud fra anvisninger i Produkterne eller andet materiale, er i overensstemmelse med den gældende markedsføringslov samt den speciallovgivning, som måtte gælde inden for din branche.   

Kunden garanterer at informere sine ansatte om indholdet af disse handelsbetingelser samt at informere om, at anvendelse af Platformen sker i henhold til disse handelsbetingelser. Kunden er også fuldt ansvarlig for sine egne kunders brug af Platformen.

Dele af Platformen kan tilpasses af Kunden, så Kundens navn, logo, varemærke og farveskema inkorporeres på Kundens individuelle sider på Platformen. Kunden garanterer at eje eller at have opnået ret til brug af alle rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder, som er indeholdt i Kundens indhold på Platformen. Kunden er eneansvarlig for eventuelle tvister, der måtte opstå med hensyn til anvendelse af tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder i Kundens indhold på Platformen.

Kunden bekræfter at være indforstået med, at det muligvis ikke er praktisk muligt at tilpasse Platformen i ethvert omfang i overensstemmelse med Kundens ønsker. Vi kan til enhver tid fjerne tilpasninger foretaget af Kunden, uden forudgående varsel og uden ansvar for Kunden.

Vi har intet ansvar over for den effekt, som Kundens brug har på Platformens ydeevne. Hvis vi vurderer, at Kundens databrug på Platformen er uforholdsmæssigt stort eller på anden måde har en negativ effekt på Platformen, kan vi uden at skulle kompensere Kunden

 • kræve, at Kunden opgraderer sine tjenester for at fortsætte sine aktiviteter på Platformen og/eller
 • suspendere eller opsige Kundens brug af Platformen.

Vi har til enhver tid ret til at foretage opdateringer eller ændringer af Platformen, herunder ændringer, der kan påvirke Platformens driftstilstand. Kunden kompenseres ikke herfor.

Kunden erkender at være indforstået med, at vi kan tilgå til Kundens profil og kundeoplysninger på Platformen i samme omfang som Kunden selv tilgår oplysningerne. Vi afstår dog fra at bruge disse oplysninger kommercielt.

Ansvarsbegrænsning og garantier

  • Platformen

Vi har intet ansvar over for Kundens indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke afgrænset til tab af fortjeneste, tab af forretning, tab af forventede besparelser, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmuligheder. Vores ansvar er begrænset til Kundens direkte tab, som ikke kan overstige et års licensbetalinger.

Vi stiller Platformen til rådighed uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller indforståede, herunder stiller vi ikke garantier for Kundens salg eller Platformens egnethed til bestemte formål. Kundens anvendelse af Platformen sker på Kundens egen risiko, og Kunden accepterer at være eneansvarlig for eventuelle skader på Kundens computersystem eller tab af data som følge af aktiviteter på Platformen. Vi har intet ansvar, herunder erstatningsansvar, for sletning eller manglende lagring af data på Platformen.

C. Boserup ApS stiller desuden ingen garantier for, at

 • Platformen vil opfylde Kundens krav, herunder krav til kvalitet og drift,
 • Platformen vil fungere uafbrudt, rettidigt, fejlfrit eller sikkert, og
 • de resultater, som Kunden kan opnå ved Licensen, vil være effektive.
  • Produkterne

Produkterne, som C. Boserup ApS udbyder, omhandler selvudvikling, hvilket stiller krav til Kunden. Resultaterne af Produkterne og andet materiale, der er udleveret af C. Boserup ApS, afhænger derfor i høj grad af Kundens egen indsats under og efter deltagelse i Online Kurser og Forløb. Da selvudvikling kræver en betydelig egen indsats, garanterer C. Boserup ApS derfor ikke, at Produkterne vil resultere i positive resultater inden for et bestemt tidsrum eller i det hele taget, ligesom C. Boserup ApS heller ikke garanterer, at Produkterne resulterer i økonomisk succes eller forbedrer Kundens egne aktiviteter.

Fortrydelses- og reklamationsret

Som erhvervskunde har Kunden som udgangspunkt ikke fortrydelsesret. Vi giver dog Kunden mulighed for at få en gratis prøveperiode på 14 dage ved køb af Licensen og Produkterne (herefter ’Prøveperiode’). Under Prøveperioden kan Kunden fortryde køb af Licensen og Produkterne. Fortrydelsesretten regnes fra den dag, aftalen om køb af Licensen eller Produkterne indgås.    

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret på køb af Produkterne. Fortrydelsesretten regnes fra den dag, hvor du har fået adgang til C. Boserup ApS’ digitale platforme. Dette gælder, selvom du har downloadet materiale fra C. Boserup ApS’ digitale platforme. Som forbruger har du reklamationsret ved køb af Produkterne. Dette betyder, at du har reklamationsret i 2 måneder efter udløbet af leveringsperioden for Online Kurser og Forløb. Du vil dog altid som minimum have 24 måneders reklamationsret efter leveringstidspunktet for Online Kurser og Forløb.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du skrive en e-mail til os via mail@catherinaboserup.com, hvor du meddeler, at du ønsker at fortryde dit køb. Hvis du vælger at gøre brug af fortrydelsesretten, refunderer vi betalingen senest fem dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om, at du ønsker at fortryde købet. Pengene vil blive tilbageført til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet.    

Cookie- og persondatapolitik

Vores privatlivspolitik kan findes ved at klikke her: https://catherinaboserup.com/cookie-og-privatlivspolitik/.

Tavshedspligt

Kunden skal iagttage ubetinget tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning om C. Boserup ApS’s forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, som måtte komme Kunden til kendskab i forbindelse med køb af Licensen og Produkterne. Tavshedspligten gælder også, hvis handelsbetingelserne opsiges.

Opsigelse

Kunden accepterer, at vi har ret til at suspendere eller opsige Kundens adgang til Platformen (eller dele af Platformen) af en hvilken som helst grund, med et varsel på minimum én måned og uden ansvar over for Kunden, herunder for eventuelle krav, skader eller tab, der måtte opstå som følge heraf. Hvis Kundens adgang til Platformen suspenderes eller opsiges, er Kunden således fuldt ansvarlig for at flytte og sikre eventuelt data og indhold på Platformen.

Vi forbeholder sig retten til uden varsel at suspendere Kundens adgang, hvis Kunden har været inaktiv i 1 år.

Kunden har adgang til at opsige Licensen. Kundens opsigelse skal ske skriftligt til os og med minimum en måneds varsel.

Misligholdelse

Hvis Kunden væsentligt misligholder disse handelsbetingelser, har C. Boserup ApS ret til at opsige Licensen og suspendere Kundens adgang til Platformen uden varsel, med øjeblikkelig virkning og uden ansvar for Kunden. C. Boserup ApS orienterer Kunden skriftligt om dette.

Kundens væsentlige misligholdelse af handelsbetingelserne inkluderer, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Hvis Kundens Licens ikke udøves eller Produkterne ikke anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder hvis Kunden vildleder eller sender spam til sine egne kunder.
 • Hvis Kunden misligholder betalingsforpligtelsen over for C. Boserup ApS.
 • Hvis Kundens indhold på Platformen ikke respekterer tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • Hvis Kunden anvender Licensen på en måde, som er egnet til at påvirke Platformen negativt, herunder til at forstyrre Platformens drift.
 • Hvis Kunden bryder tavshedspligten.

Værneting

Enhver tvist som måtte opstå mellem Kunden og os angående Licensen, Platformen, Produkterne og disse handelsbetingelser skal afgøres ved Retten i Esbjerg.

Feedback og klageadgang

Hvis du har feedback eller kommentarer i forbindelse med anvendelse af Platformen, er du altid velkommen til at kontakte os på mail@catherinaboserup.com.

Er du forbruger, kan du klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Har du som forbruger bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du ligeledes sende din klage til EU-Kommissionens onlinetvistbilæggelse klageportal via www.ec.europa.eu/odr.

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 05-01-2024.