fbpx

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik (herefter ’Privatlivspolitikken’) beskriver vores behandling af personoplysninger ved såvel udbud af vores kurser og undervisningsforløb som licensering af platformen Money Maker Studio, herunder på www.catherinaboserup.com og C. Boserup ApS’ andre hjemmesider og platforme (herefter ’Hjemmesiderne’).

C. Boserup ApS’ behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

C. Boserup ApS

CVR-nr. 38 94 89 38

Rosenparken 23

6740 Bramming

(herefter ’vi’, ’os’ og ’vores’)

Du kan kontakte os på:

E-mail: mail@catherinaboserup.com

Tlf.: +45 26 60 46 60

Behandlingen af personoplysninger

Til brug for vores levering af ydelser til dig eller dine ansatte indsamler, behandler og opbevarer vi en række personoplysninger om dig eller dine ansatte. Grundlaget for behandlingen af personoplysninger er beskrevet nedenfor i afsnit 3.

Vores grundlag for behandling af personoplysninger

  • Køb af kurser og undervisningsforløb

Ved køb foretaget på Hjemmesiderne eller efter individuel aftale med os behandler vi personoplysninger om dig, herunder dit eller dine ansattes navn, adresse, e-mail og dine betalingsoplysninger, efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da vi skal kunne opfylde det indgåede aftale.

  • Licensering af Money Maker Studio

Ved køb foretaget på Hjemmesiderne og/eller efter individuel aftale med os behandler vi personoplysninger om dig, herunder dit eller dine ansattes navn, e-mail, telefonnummer og kortoplysninger, efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da vi skal kunne opfylde det indgåede aftale. Derudover vil du eller dine ansatte skulle oplyse os firmanavn og firmaadresse.

  • Fakturering og betaling

Ved køb foretaget på Hjemmesiderne og/eller efter individuel aftale med os behandler vi desuden dine personoplysninger for at kunne fakturere dig for vores ydelser. Til dette har vi brug for firmanavn, navn på kontaktperson, firmaadresse, CVR-nr. og eventuelle kortoplysninger. Behandlingen sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, af hensyn overholdelse af vores forpligtelser efter bogføringsloven og årsregnskabsloven. Dine personlige oplysninger bliver i dette tilfælde opbevaret i 5 år i henhold til bogføringsloven.

  • Markedsføringsaktiviteter

Hvis du har givet samtykke til, at vi som led i sin markedsføring må bruge dit billede på Hjemmesiderne eller på vores andre platforme, herunder Facebook, LinkedIn og Instagram, behandler vi dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Når du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Ved tilbagetrækning af samtykke vil behandlingen af personoplysningerne stoppe, og personoplysningerne vil blive slettet, medmindre der er sagligt grundlag for fortsat behandling eller opbevaring af dine personoplysninger. Vores behandling af personoplysningerne inden tilbagetrækningen af samtykket bliver ikke påvirket heraf.

  • Henvendelser og forespørgsler

Hvis du henvender dig til os via e-mail eller anden elektronisk kommunikation, behandler vi dine personoplysninger for at kunne rådgive dig og besvare din henvendelse. I disse tilfælde behandler vi oplysninger om din e-mail, dit navn og evt. andre oplysninger, du måtte angive i din henvendelse. Behandlingen sker i disse tilfælde efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vores legitime interesser for en sådan behandlingen er, at vi ønsker at kunne besvare din henvendelse.

  • Samarbejdspartnere om levering af kurser og undervisningsforløb

Hvis du samarbejder med os om leveringen af ydelser på Hjemmesiderne og/eller efter individuel aftale, behandler vi personoplysninger om dig, herunder navn, billede og mailadresse, efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

  • Cookies

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som kan findes ved at klikke her: https://catherinaboserup.com/cookiepolitik/.

Opbevaring

Personoplysninger bliver opbevaret af os, så længe det er nødvendigt henset til opfyldelsen af det formål, hvorunder personoplysningerne er blevet indsamlet til. Når opbevaringen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig, bliver dine personoplysninger slettet.

Databehandlere

Vi anvender databehandlere, som hjælper med at levere indhold til os. Vi anvender f.eks. DanDomain til hosting af mailkonto, E-conomic, der forestår fakturering, og Stripe, der forestår vores betalingsløsning. Personoplysninger kan derfor blive overført og opbevaret af vores databehandlere. Vores databehandlere vil behandle dine personoplysninger på vegne af os som led i et aftaleforhold.

Overførelse af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Vi kan overføre personoplysningerne til lande uden for EU/EØS, som måske ikke har fået konstateret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af Europa-Kommissionen. Sådanne overførelser af dine personoplysninger vil kun ske, hvis modtageren af dine oplysninger har accepteret Europa-Kommissionens standardkontraktklausuler eller lignende overførselsgrundlag.

Dine rettigheder

Du og dine ansatte har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om, hvor personoplysningerne er indsamlet, og hvad vi anvender personoplysningerne til.

Du og dine ansatte har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og behandling af personoplysningerne.

Du og dine ansatte har ligeledes ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysningerne, hvis personoplysningerne er forkerte eller mangelfulde.

Du og dine ansatte har ret til at anmode os om begrænset behandling af dine personoplysninger.

Hvor vores behandling af dine personoplysninger sker som følge af opfyldelse af en kontrakt, og behandlingen af dine personoplysninger sker automatisk, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du og dine ansatte har desuden ret til at overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring, hvis det er teknisk muligt.    

Du og dine ansatte kan læse mere om datasubjekters rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf.

Spørgsmål og klageadgang

Hvis du og/eller dine ansatte har spørgsmål til Privatlivspolitikken, eller hvis du og/eller dine ansatte er utilfredse med vores behandling af personoplysninger, er du og/eller dine ansatte altid velkommen til at kontakte os på mail@catherinaboserup.com.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer af Privatlivspolitikken

Vi har ret til at ændre i Privatlivspolitikken fra tid til anden, herunder som følge af ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger eller for at forbedre funktioner på hjemmesiden.

Privatlivsbetingelserne er senest opdateret den 05-01-2024.