fbpx

Privatlivspolitik

 

Denne privatlivspolitik (herefter ”Privatlivspolitikken”) beskriver C. Boserup ApS’ behandling af personoplysninger, herunder på www.catherinaboserup.com og C. Boserup ApS’ andre hjemmesider og platforme (herefter ”Hjemmesiderne”).

C. Boserup ApS’ behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

 

1.    Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

C. Boserup ApS
CVR-nr. 38948938
Rosenparken 23
6740 Bramming

 

Du kan kontakte os på:
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 26 60 46 60

 

2.    Behandlingen af personoplysninger
Til brug for vores levering af ydelser til dig indsamler, behandler og opbevarer C. Boserup ApS en række personoplysninger om dig. Grundlaget for behandlingen af personoplysninger er beskrevet nedenfor i afsnit 3.

 

3.    C. Boserup ApS’ grundlag for behandling af personoplysninger
Ved køb foretaget på Hjemmesiderne eller efter individuel aftale med C. Boserup ApS behandler vi personoplysninger om dig, herunder dit navn, adresse, e-mail og dine betalingsoplysninger, efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Ved køb af produkter på Hjemmesiderne og/eller efter individuel aftale med C. Boserup ApS behandler vi desuden dine personoplysninger for at kunne fakturere dig for vores ydelser, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortnummer. Behandlingen sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, af hensyn overholdelse af C. Boserup ApS’ forpligtelser efter bogføringsloven og årsregnskabsloven. Dine personlige oplysninger bliver i dette tilfælde opbevaret i 5 år i henhold til bogføringsloven.

Hvis du har givet samtykke til, at C. Boserup ApS, som led i sin markedsføring, må bruge dit billede på Hjemmesiderne eller på C. Boserup ApS’ andre platforme, herunder Facebook, LinkedIn og Instagram, behandler vi dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis du henvender dig til os via e-mail eller anden elektronisk kommunikation, behandler vi dine personoplysninger for at kunne rådgive dig og besvare din henvendelse. I disse tilfælde behandler vi oplysninger om din e-mail, dit navn og evt. andre oplysninger, du måtte angive i din henvendelse. Behandlingen sker i disse tilfælde efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du samarbejder med C. Boserup ApS om leveringen af ydelser på Hjemmesiderne og/eller efter individuel aftale, behandler C. Boserup ApS personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, e-mail og kontooplysninger, efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

4.    Opbevaring
Dine personoplysninger bliver opbevaret af C. Boserup ApS, så længe det er nødvendigt henset til opfyldelsen af det formål, personoplysningerne er blevet indsamlet til. Når opbevaringen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig, bliver dine personoplysninger slettet.

 

5.    Databehandlere
C. Boserup ApS anvender databehandlere, som hjælper med at levere indhold til C. Boserup ApS’ hjemmeside. C. Boserup ApS anvender databehandlere til f.eks. Economic til fakturering, EasyMe til betalinger foretaget på Hjemmesiderne samt booking, Membervault til onlinekurser, Mailchimp  til e-mails og Invoice Ninja til fakturering med Stripe. Dine personoplysninger kan derfor blive overført og opbevaret af C. Boserup ApS’ databehandlere. C. Boserup ApS’ databehandlere vil behandle dine personoplysninger på vegne af C. Boserup ApS som led i et aftaleforhold.

 

6.    Overførelse af personoplysninger til lande uden for EU/EØS
C. Boserup ApS vil overføre personoplysninger om dig til lande uden for EU/EØS, som måske ikke har fået konstateret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af Europa-Kommissionen. Sådanne overførelser af dine personoplysninger vil kun ske, hvis modtageren af dine oplysninger har accepteret Europa-Kommissionens standard-kontraktklausuler.

 

7.    Dine rettigheder
Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger C. Boserup ApS behandler om dig, hvor dine personoplysningerne er indsamlet, og hvad vi anvender dine personoplysningerne til.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og behandling af dine personoplysninger. Du har ligeledes ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysningerne, hvis personoplysningerne er forkerte eller mangelfulde.

Du har ret til at anmode C. Boserup ApS om begrænset behandling af dine personoplysninger.

Hvis C. Boserup ApS’ behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller sker som følge af opfyldelse af en kontrakt, og behandlingen af dine personoplysninger sker automatisk, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har desuden ret til at overføre disse personoplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring, hvis det er teknisk muligt.

Hvis du har givet samtykke til C. Boserup ApS’ behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Ved tilbagetrækning af samtykke vil behandlingen af dine personoplysninger stoppe, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der er sagligt grundlag for fortsat behandling eller opbevaring af dine personoplysninger. C. Boserup ApS’ behandling af dine personoplysninger inden tilbagetrækningen af samtykket bliver ikke påvirket heraf.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf.

 

8.    Cookiepolitik
Du kan læse mere om brugen af cookies i C. Boserup ApS’ cookiepolitik, som kan findes ved at klikke her: https://catherinaboserup.com/cookiepolitik/

 

9.    Spørgsmål og klageadgang
Hvis du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, eller hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysning, er du altid velkommen til at kontakte C. Boserup ApS på [email protected]. Ønsker du at klage over C. Boserup ApS’ behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:

 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00
E-mail: [email protected]

 

10.  Ændringer af Privatlivspolitikken
C. Boserup ApS har ret til at ændre i Privatlivspolitikken fra tid til anden, herunder som følge af ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger eller for at forbedre funktioner på hjemmesiden.

 

Privatlivsbetingelserne er senest opdateret 27.04.2023